soleco   slovensko   deutsch   hrvatski   english e-mail domov
 
    BORZNE DELAVNICE

Želite obiskati borzne delavnice, kakršne je pred 50-timi leti tudi slavni Warren Buffett?

  

 

 

Takrat je večerna borzna predavanja izvajal Benjamin Graham.

 

 

 

Avtor knjige  

MODRI INVESTITOR (The Intelligent Investor)

 

 


  

 

  

Zanjo Warren Buffett pravi, da je najboljša borzna knjiga, ki je bila kdajkoli napisana.

 

 

Sedanje borzne delavnice po Grahamovem vzoru vodi Turkovic Zlatko, finančni komentator in prevajalec knjige MODRI INVESTITOR.

     

 

KOMU SO NAMENJENE BORZNE DELAVNICE MODRI INVESTITOR?

 

Investitorjem, ki želijo samostojno investirati na borzi ter se sami odločati o prodajah in nakupih delnic in drugih vrednostnih papirjev.

 

 

KAKŠEN NALOŽBENI PRISTOP PONUJAJO DELAVNICE MODRI INVESTITOR?

 

Delavnice potekajo po programu knjige Modri investitor, avtorja Benjamina Grahama, ki ugotavlja, da je na srednji rok za delnico bistven fundament oziroma bodoči dobičkovni potencial podjetja. Temu avtor dodaja še en pogoj: delnica v času nakupa ne sme biti pretirano priljubljena. Upoštevanje obojega daje delnici velike možnosti, da bo v prihodnosti rasla.

 

 

JE PROGRAM DELAVNIC ZAHTEVEN?

 

Ne. Podajanje snovi poteka ob power point tabelah (teoretičen del) in excel tabelah (praktičen del). Po vsaki delavnici prejmejo slušatelji omenjeno gradivo na svoj elektronski naslov. Poseben poudarek je na praktičnih primerih, kjer Grahamove ugotovitve prenašamo v sedanje borzne razmere. 

 

Spodaj je demo primer ene od tabel, s katero na delavnici ocenjujemo fundament oziroma atraktivnost delnice. Zeleno polje predstavlja njeno prednost, rdeče slabost pred konkurenti, rjava oziroma rumena barva pa pomeni, da je delnica glede tega kriterija nevtralna. Seveda vsi dejavniki pri ocenjevanju fundamenta niso enako pomembni: nekatere je potrebno upoštevati bolj, druge manj.

S tem analiza nikakor ni zaključena. Na delavnici se ukvarjamo še z analizo letnega poročila podjetij, ki vsebuje dragocene informacije pri oceni, ali je podjetje zdravo in stabilno, ali ne.

O tem več na delavnicah.  

 

 

 

DELNICA

DELNICA

DELNICA

DELNICA

PRIMER TABELE ZA OCENJEVANJE ZAŽELENA

A

B

C

D

FUNDAMENTA DELNIC VREDNOST

13.5.2013

13.5.2013

13.5.2013

13.5.2013

P/E (zadnje leto) NIZKA

19,2

21,4

25,5

21,4

P/E(Ø dobiček 6 let) NIZKA

24,9

28,8

35,0

15,7

Dobiček (zadnje leto)/ Knj.Vrednost VISOKA

22%

14%

20%

23%

Ø 6 letni dobiček / Knj.Vrednost VISOKA

17%

11%

15%

32%

EBIT / Prodaja % (zadnje leto) VISOKA

32%

21%

14%

14%

EBIT (Ø 6 let) / Prodaja(Ø 6 let) VISOKA

33%

18%

14%

14%

Dividenda/cena delnice ZMERNA

1,4%

0,9%

1,2%

2,9%

Max pad. dobička zadnjih 10 letih NIZKA

-20%

-25%

-12%

-32%

10 letna rast dobička ZMERNA

123%

159%

135%

61%

Cash Flow / Dobiček  na delnico VISOKA

1,35

1,40

1,49

1,48

Raziskave-Razvoj/Prihodki VISOKA

20%

0%

3%

2%

Tr. Cena / Knj. Vrednost (P/B) NIZKA

4,21

3,02

5,22

4,98

Sredstva / Obveznosti VISOKA

1,5

2,1

1,8

1,5

Kratk.sredstva/Kratk.obveznosti VISOKA

3,81

1,07

2,17

0,77

Delnice / Obveznice VISOKA

0,70

3,61

4,03

12,63

Trenutna cena  

106,00

67,00

69,00

33,00

Trenutna cena/najnižja cena NIZKA

2,52

4,19

3,45

2,36

Najnižja cena delnice (6 let)  

42,00

16,00

20,00

14,00

Najvišja cena delnice (6 let)  

106,00

67,00

69,00

33,00

 

 

 

 

KAKO POTEKA PROGRAM IZOBRAŽEVANJA NA DELAVNICAH MODRI INVESTITOR?

 

 

V dveh stopnjah:

 

MODRI INVESTITOR 1 - STANDARDNA DELAVNICA in

MODRI INVESTITOR 2 - NADALJEVALNA DELAVNICA 

 

 

   

 

MODRI INVESTITOR  1 – STANDARDNA DELAVNICA

 

Program delavnice:

 

- analiza delnic konzervativnega vlagatelja

- analiza varnosti obveznic konzervativnega in aktivnega vlagatelja

- analiza rastočih delnic za aktivnega vlagatelja

- splošna analiza delnic srednjih in velikih podjetij za aktivnega vlagatelja

- ostalo iz prvih poglavij knjige MODRI INVESTITOR.

 

Delavnica traja skupaj 9 ur, 3 tedne po 3 ure, in sicer enkrat tedensko. 

 

Maksimalno število udeležencev: 10.

 

 

Ljubljana, Soleco d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

 


ZAČETEK NASLEDNJE STANDARDNE DELAVNICE:

 


TOREK, 21. maj 2019, ob 16.00 uri.
Število ur: 9

Razpored ur: enkrat tedensko po 3 ure, med 16.00 in 19.00 uro.

 

Cena: 135 EUR, DDV vključen. Za vplačila kotizacije do 15. aprila velja 20% popust.

 

TERMINI ZA BORZNE HIŠE: po dogovoru.

 

 

MODRI INVESTITOR 2 - NADALJEVALNA DELAVNICA

 

Program delavnice:

 

- splošna analiza delnic malih podjetij za aktivnega vlagatelja

- analiza letnega poročila podjetja

- varnostna analiza delnic

- analiza dobičkovnih priložnosti podjetja

- ostalo iz poglavij druge polovice knjige MODRI INVESTITOR

 

Delavnica traja skupaj 9 ur, 3 tedne po 3 ure, in sicer enkrat tedensko.

 

Maksimalno število udeležencev: 10.

 

 

Ljubljana, Soleco d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

 


ZAČETEK NASLEDNJE NADALJEVALNE DELAVNICE:


TOREK, 10.junij 2019, ob 16.00 uri.

 

Število ur: 9

Razpored ur: enkrat tedensko po 3 ure, med 16.00 in 19.00 uro.


Cena: 135 EUR, DDV vključen. Za vplačila kotizacije do 15. aprila velja 20% popust.

 

TERMINI ZA BORZNE HIŠE: po dogovoru.

 

 

MODRI INVESTITOR 3 - PRAKTIČNE DELAVNICE

 

 

Po zaključku standardne in nadaljevalne delavnice, se lahko udeleženci priključite v katero od skupin, sestavljeno iz največ 10 udeležencev.

Na teh se ukvarjamo s praktičnimi analizami delnic oz. obveznic na podlagi Grahamove knjige Modri investitor. Delavnice so enkrat mesečno. 

Termine praktičnih delavnic prejmete po opravljenih izobraževalnih delavnicah MODRI INVESTITOR 1 in 2.

 

TERMINI ZA BORZNE HIŠE: po dogovoru.


 

 

MODRI INVESTITOR  – ENODNEVNE INTENZIVNE DELAVNICE

 

V kolikor med tednom ne utegnete, se lahko udeležite intenzivnih izobraževalnih delavnic, ki potekajo v dveh sobotah.


MODRI INVESTITOR 1 - STANDARDNA DELAVNICA : delavnica traja 4 ure

MODRI INVESTITOR 2 - NADALJEVALNA DELAVNICA : delavnica traja 4 ure


Ljubljana, Soleco d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

TERMINI STANDARDNIH ENODNEVNIH DELAVNIC:


TRENUTNO NI TERMINA ZA ENODNEVNO DELAVNICO

 

TERMINI NADALJEVALNIH ENODNEVNIH DELAVNIC:

TRENUTNO NI TERMINA ZA ENODNEVNO DELAVNICO


Prijava:

-preko spletnega obrazca

-po e-mailu soleco@siol.net

-po telefonu 01 2361126


Cena enodnevne delavnice: 90 EUR, DDV vključen.  

Opomba: Družba Soleco d.o.o. preko svojega svetovalca Turkovic Zlatka ne opravlja investicijskih storitev in poslov, kot je to navedeno v Zakonu o trgu finančnih instrumentov.
Prav tako se družba ne ukvarja z investicijskim svetovanjem.


Borzna predavanja

Želite obiskati borzne delavnice, kakršne je pred več kot 50-timi leti slavni Warren Buffett?

Borzna literatura


» preverite naš izbor borzne literature


 
  © SOLECO, d.o.o., Vse pravice pridržane! izdelava spletnih strani novisplet