soleco   slovensko   deutsch   hrvatski   english e-mail domov
 
    PORTFELJ MODRI INVESTITOR

DONOSI PORTFELJEV NAREJENIH NA BORZNIH DELAVNICAH

 

 

Na borznih delavnicah MODRI INVESTITOR slušatelji sestavijo tudi poskusne portfelje, sestavljene

iz ameriških in evropskih delnic. S tem smo začeli 22. marca 2014, v portfelju, ki smo ga imenovali

MODRI INVESTITOR, pa je trenutno zajetih 40 delnic. V portfelju so zastopane delnice iz ZDA,

Evropske unije in drugih držav OECD. Dostopen je udeležencem delavnic. Portfelj se meri v

valuti evro. Zaradi lažje primerjave donosa našega portfelja z borznimi indeksi, ki se merijo v

ameriških dolarjih, smo slednje preračunali v evre (dolarskim donosom smo prišteli še spremembo

tečaja dolarja nasproti evru.)


Ob tem na delavnicah sestavljamo tudi portfelj WARREN BUFFETT, ki na eni strani upošteva prilive

od dividend delnic v portfelju, po drugi strani pa odlive zaradi davka od kapitalskega dobička in

davka od dividend. Del portfelja je tudi v gotovini. Ta portfelj primerjamo z donosi indeksov

S&P 500 In DOW JONES, katerima so prištete še dividende. Tako WARREN BUFFETT predstavlja

realne okoliščine investiranja in se primerja z referenčnima borznima indeksoma.

Dostopen je udeležencem delavnic. Portfelj se meri v evrih.

Meriti smo ga pričeli 1. januarja 2017.


Oba portfelja sta fiktivna in namenjena izobraževanju investitorjev.KUMULATIVNI DONOSI OD 1.1.2017 - 31.8.2018 SO NASLEDNJI:


 

WARREN BUFFETT: +15,9%


S&P 500 (ZDA): 20,0%


DOW JONES INDUSTRIAL (ZDA): 21,6% 

KUMULATIVNI DONOSI OD 22.3.2014 - 31.8.2018 SO NASLEDNJI:MODRI INVESTITOR: +68,1%


 

NASDAQ (ZDA): +106,0%


DOW JONES INDUSTRIAL (ZDA): +72,8%

 

S&P 500 (ZDA): +68,0%


DAX-30 (NEMČIJA): +36,7%

 

CAC-40 (FRANCIJA): +28,3%


EUROSTOXX 50: +9,4%


SBI TOP (SLOVENIJA): +23,0%


Borzna predavanja

Želite obiskati borzne delavnice, kakršne je pred več kot 50-timi leti slavni Warren Buffett?

Borzna literatura


» preverite naš izbor borzne literature


 
  © SOLECO, d.o.o., Vse pravice pridržane! izdelava spletnih strani novisplet